Slide background

U wilt persoonlijke begeleiding van een
gespecialiseerd letselschadeadvocaat?

Buitengerechtelijk traject

1. Buitengerechtelijke letselschadetraject

Gedurende het gehele schadetraject wordt uw zaak behandeld door letselschadeadvocaat Wim Hegge zelf.

Alle te nemen stappen worden door hem met u afgestemd.

Tijdens het buitengerechtelijke traject wordt bezien hoe u voor zoveel als mogelijk in de situatie gebracht kunt worden waarin u het schadevoorval weggedacht zou zijn komen te verkeren.

De schade wordt op regelmatige basis geinventariseerd. Dit om door de wederpartij/verzekeraar voorschotten op uw schadeclaim betaalbaar te kunnen laten stellen.

Indien inschakeling van derden nodig is zal daartoe in overleg met u worden overgegaan. Te denken valt aan een medisch adviseur, arbeidsdeskundige of rekenkundige.

Ook bij een problemen met de AOV-verzekeraar, werkgever, het UWV of de gemeente wordt u bijgestaan.

Omdat enkel een advocaat bevoegd is om te procederen kan letselschadeadvocaat Wim Hegge niet alleen dreigen met een rechtszaak, maar indien nodig daartoe ook overgaan. Als gespecialiseerd letselschadeadvocaat kan hij een vuist maken tegen de verzekeraar. Reden waarom een letselschadeadvocaat voor u ook buiten rechte een maximale schadevergoeding kan bewerkstelligen.

Een gerechtelijke procedure is dan ook eerder uitzondering dan regeling.


2. Buitengerechtelijk incassotraject

Indien uw aanmaningen onverhoopt niet tot een betaling van de openstaande rekening leiden kunt u de vordering aan advocaat Hegge ter incasso uit handen geven.

Uw debiteur zal aangeschreven worden en gesommeerd worden tot betaling van het verschuldigde over te gaan. Een laatste termijn wordt gesteld en aanspraak wordt gemaakt op de contractuele dan wel wettelijke rente alsmede incassokosten.

Daarnaast zullen de mogelijkheden van het leggen van conservatoir beslag met u worden besproken.

Mocht een betaling na de laatste aanmaning/sommatie nog altijd niet volgen, dan zal eerst na en in overleg met u de kwestie aan de rechter worden voorgelegd.

  • Letselschade opgelopen? Samen lossen we het op.
  • Kosteloze intake en eerste advies.
  • +31 (0)40 400 28 70
    kantoor@advocaathegge.nl
  • Bel mij terug!