Slide background

U wilt een eerlijk advies over de
verhaalbaarheid van uw (letsel)schadeclaim?

Minnelijke oplossing

1. Algemeen 

Ingevolge artikel 5 van de Gedragsregels advocatuur dient een advocaat voor ogen te houden dat een regeling in der minne veelal de voorkeur verdient boven een gerechtelijke procedure.

Artikel 27 van de Gedragsregels advocatuur bepaalt dat omtrent de inhoud van tussen advocaten gevoerde schikkingsonderhandelingen aan de rechter aan wiens oordeel of instantie aan wier oordeel de zaak is onderworpen, niets mag worden medegedeeld zonder toestemming van de advocaat van de wederpartij.

Het trachten te bereiken van een minnelijke regeling gebeurt in eerste instantie buiten rechte. Partijen geven daarbij over een weer gemotiveerd hun visie over de zaak.

2. Letselschadezaken

In letselschadezaken dienen de buitengerechtelijke (advocaat)kosten ingevolge artikel 6:96 BW door de aansprakelijke wederpartij te worden vergoed. U kunt derhalve op kosten van de wederpartij een gespecialiseerd LSA/ASP-advocaat inschakelen.

Letselschadeadvocaat Hegge begeleidt al meer dan 15 jaar letselschadeslachtoffers bij het buiten rechte verhalen van hun letselschade.

3. Incassozaken

Bij incassozaken is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit van toepassing. De buitengerechtelijke incassokosten worden vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en dienen te worden vergoed door de schuldenaar. Het doel van de wet is om vooral consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Advocaat Hegge helpt ondernemers bij het incasseren van openstaande rekeningen.


4. Meer informatie

Advocaat Hegge staat u graag bij om een minnelijke regeling te bereiken in, onder andere: letselschadezaken, incassozaken, ontslagzaken.

Bel gerust voor meer informatie +31-(0)40-4002870. 

  • Letselschade opgelopen? Samen lossen we het op.
  • Kosteloze intake en eerste advies.
  • +31 (0)40 400 28 70
    kantoor@advocaathegge.nl
  • Bel mij terug!