Slide background

U wilt een eerlijk advies over de
verhaalbaarheid van uw (letsel)schadeclaim?

Gerechtelijke procedure

In letselschadekwesties komt het met regelmaat voor dat er in het kader van de Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Participatiewet (Pw) bezwaar, beroep en eventueel hoger beroep aangetekend dient te worden tegen door UWV danwel de gemeente genomen beslissingen. Uiteraard staat letselschadeadvocaat Wim Hegge u daar in voorkomend geval ook in bij.

Slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven kunnen zich voegen in de strafzaak tegen de verdachte/dader. Als slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf heeft u recht op kosteloze van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand van een gespecialiseerd letselschadeadvocaat. LSA-advocaat Hegge staat u graag bij en helpt u bij het indienen van de vordering benadeelde partij. Hij werkt nauw samen met Slachtofferhulp Nederland.

Indien in civiele kwesties een minnelijke regeling onverhoopt niet bereikt kan worden, is een gerechtelijke civiele procedure onafwendbaar. Alvorens deze op te starten zal advocaat Hegge u de goede en kwade kansen alsmede (proces)kostenrisico’s voorhouden. Dit opdat u weloverwogen kunt beslissen of u al dan niet tot het opstarten van een gerechtelijke procedure wilt overgaan.

Behoefte aan meer informatie en of mogelijkheden in uw juridische kwestie?

Bel gerust voor meer informatie: +31404002870 

 

  • Letselschade opgelopen? Samen lossen we het op.
  • Kosteloze intake en eerste advies.
  • +31 (0)40 400 28 70
    kantoor@advocaathegge.nl
  • Bel mij terug!