Slide background

U wilt persoonlijke begeleiding van een
gespecialiseerd letselschadeadvocaat?

Verhaalbare advocaatkosten

1. Aansprakelijkheid voor letselschade staat vast

Als letselschadeslachtoffer kunt u zich op kosten van de aansprakelijke partij laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. De advocaatkosten dienen immers eveneens te worden vergoed. Er is derhalve als het ware sprake van kosteloze rechtshulp. Reden te meer om bewust voor ervaren en gespecialiseerd LSA advocaat Hegge te kiezen.

Er is daarom geen reden voor u als letselschadeslachtoffer om 15% of zelfs meer af te staan in het kader van zogeheten No cure No pay-afspraken die niet advocaten/schaderegelaars vaak met u proberen te maken. U staat alsdan geheel onverplicht 15% of meer af van de u toekomende schade (waaronder uw schade wegens 'inkomstenderving', huishoudelijke hulpbehoefte, smartengeld, wettelijke rente, etc).

Bovendien kan een letselschadeadvocaat u bijstaan in een gerechtelijke procedure. De kosten van een deelgeschillenprocedure komen overigens eveneens voor rekening van de aansprakelijke partij. 

2. Aansprakelijkheid bij letselschade is onzeker

Mocht de aansprakelijkheid onzeker zijn bestaat vaak de mogelijkheid om een beroep te doen op van overheidswege gefinancierde rechtshulp. De kosten die voor eigen risico en rekening zouden kunnen komen zijn alsdan zeer beperkt. Zie voor meer informatie www.rechtsbijstand.nl.

Mocht u niet in aanmerking kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp bestaat de mogelijkheid om een prijsafspraak op maat te maken.

3. Voegen in strafzaak

Als slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedendelicht kan men een beroep doen op een gespecialiseerd LSA-advocaat. Dit in het kader van van overheidswege gefinancierde rechtshulp. Er wordt in dergelijke kwesties geen eigen bijdrage opgelegd. U kunt derhalve kostenloos beroep doen op LSA-advocaat Hegge.

4. Incassozaken

Voor het innen van onbetaalde rekeningen worden de incassokosten bij de wederpartij geclaimd. Dit zijn de contractuele incassokosten dan wel in voorkomend geval de incassokosten met toepassing van het Besluit Incassokosten (BIK). 

  • Letselschade opgelopen? Samen lossen we het op.
  • Kosteloze intake en eerste advies.
  • +31 (0)40 400 28 70
    kantoor@advocaathegge.nl
  • Bel mij terug!